A Dohány utcai zsinagóga épülete melletti árkádok övezte alig ezer négyzetméternyi kert szimbolikus terület a magyarországi zsidó és nemzsidó együttélés történetében.

A telek a tizenkilencedik-huszadik század fordulóján vált közterületté, amikor a városrendezéskor lebontották a zsinagóga mellett álló házat. A Pesti Izraelita Hitközség igényt tartott a telekre, ezért a tervezett lipótvárosi zsinagóga telkét, egy ennél ötször nagyobb belvárosi telket cseréltek el érte. A telek beépítése csak az első világháború után kezdődött meg, amikor a zsidó katonák emlékművének szánt Hősök zsinagógáját, kultúrházat és parkot építettek rá. Az egész területet árkádsorral vették körül, hogy a zsidó közösségi terek nyitottak és átláthatóak legyenek. Az árkádokra a felebaráti szeretetről és a másik megbecsüléséről szóló bibliai idézeteket is terveztek, de ez végül nem valósult meg. A park közepére keleties vízmedencét álmodtak, melyben az ég tükröződhetett volna.

A második világháború végén az épületegyüttes és a kert a budapesti gettó része lett, ahol több tízezer ember zsúfolódott össze embertelen körülmények között. A gettó felszabadításakor megfagyott, éhenhalt, az ostrom és a nyilasok brutalitása következtében elpusztult zsidók ezreinek holttestét találták az utcákon. Közülük több, mint kétezret itt, a kertben temettek el. Ismeretlen, azonosíthatatlan hullákat és olyanokat, akiket máig siratnak.
A vízmedencés park sírkertté, egy embertelen korszak mementójává vált.
Emléktáblák a Dohány utcai zsinagóga sírkertjében

1. Adler Árpád2. Adler Henrik
3. Adler László4. Adler Sándorné
5. Adler Simon6. Alexander Gyula
7. Anyának gyermekei8. Arany László
9. Ascher Béláné özv.10. Back Bernát
11. Back Salamonné12. Balassa L. 1878-1945
13. Balász Samuné14. Baneth Gábor
15. Barna Hugó16. Barton Leone
17. Bartos Adolfné18. Baumgarten József
19. Baver Lipót20. Beck Kálmánné
21. Békefi Miklós22. Beregi Samuné
23. Berger Artúr24. Berger Bernátné
25. Berger Emil26. Berger Tiborné
27. Berger Tivadar28. Berger Vilmosné özv.
29. Bergler Nándor30. Berkes József
31. Berkovits Salamonné32. Bermann Kálmán
33. Bernfeld Évike34. Bertuskánk 1877-1945
35. Biró Mór dr.36. Biró Mórné dr.
37. Bitz Józsefné38. Blechner Mór
39. Bleier Zsigmondná40. Block Ignác
41. Bodnár Miksáné42. Böhm Sándorné
43. Braun Éva44. Braun Ignác
45. Breitner Károly46. Breuer Józsefné
47. Bruck Ignácné özv.48. Bruck Jakabné özv.
49. Brummer Józsefné50. Brummer Miksa
51. Brück Bernát52. Czitrom Bandi
53. Czitrom Pista54. Csengeri László
55. Dávid Mór56. Davidovits Mórné
57. Deák Jenőné58. Dénes Henrikné özv.
59. Dénes József60. Deutsch Gyuláné
61. Deutsch Hermann62. Deutsch Ignácné özv. sz Hirsch Laura
63. Deutsch Sándor64. Domán Dávidné
65. Eckmann Salamon66. Édesanyánk, Jenő, Aranka, Irén
67. Editkénk 194568. Eiler Ede
69. Eislitzer Árminné70. Elek Ellinger Mária
71. Engel A. Adolf72. Engel Jenő
73. Erdélyi Izsóné özv.74. Erdős Adolfné
75. Erdős Gyula76. Erdős Tamás
77. Ernst Adolfné78. Ernst Lajos
79. Erős Márton80. Erős Márton
81. Erős Róbertné82. Fehér László
83. Feldmann Henrikné84. Feldmann Jakabné
85. Ferenci Gyuláné86. Fischer Árpádné
87. Fischer Bernátné88. Fischer Emilné
89. Flammer Farkasné90. Fleischmann Adolfné özv.
91. Forgó Pálné92. Földes Arnold
93. Frank Izidor94. Frankl Ferenc
95. Freund Manó96. Freund Samu
97. Freuschimmer Vilmoné özv.98. Fried Adolfné
99. Fried Károlyné100. Fried Lajos
101. Fried Mór102. Friedmann Jakabné, özv.
103. Friedmann Jenő és neje104. Friedmann Lacika
105. Friedmann Mórné106. Friedmann Rezsin
107. Friemann Joel108. Frölich József
109. Fuchs Albertné110. Fülöp mLÁszlóné özv. dr.
111. Fürst Lajosné112. Gál I. István
113. Garfunkel Salamon114. Gastner Jakabné
115. Gaszner Teréz116. Gerendás Hermanné
117. Glück Bernát118. Gonda Géza
119. Gottfried Bertalanné120. Gottfried Emil
121. Gönci Endre dr.122. Gratzer Emilné
123. Greiner József124. Gross Ignác
125. Gross P. Pinkasz126. Grosz Farkas
127. Grosz Jenőné128. Grosz Mihály
129. Grüner Fülöpné dr130. Grünfeld Samu
131. Grünwald Gyuláné132. Grünwald Samuné
133. Guttenberg Hugó134. Guttenberg Hugó
135. Guttmann Zsigmond136. Günsberger Jakabné
137. Günsberger Jánosné138. Gyárfás Aladár
139. Gyárfás Aladárné140. Gyarmati Izsó
141. Haas Lajosné142. Hador Miksa
143. Hajdú József144. Hajnal Ferenc
145. Halász Benő146. Hammerschlag Ernő
147. Hartmann Évike148. Hartmann Kálmánné
149. Havas Gézáné150. Haver Árminné
151. Hazai Béláné dr.152. Hell Sándor
153. Heller Vilmos154. Hevesi Józsefné
155. Hirsch Géza156. Hochberger Imre
157. Hoffmann Annus158. Hoffmann Benedek
159. Hoffmann Gyula160. Hofmann Árminné
161. Holczer Emil, bástyai162. Holczer Henrik
163. Horn Mórné164. Horovitz Arnold
165. Hubert Dávid166. Hubert G. Dávid
167. Hubert Izidorné168. Iluskám
169. Imádott Fannym170. Imádott Tutukánk emlékére
171. Itt nyugszik Toronyi172. Izkob Márkus
173. Jeremiás Endre dr.174. Kádár Henrikné
175. Káldor Imre176. Kalmár Lajos
177. Kandel Sámuel dr.178. Kandy Salamon
179. Kardos Aladárné özv.180. Kármán Gyula
181. Kaufmann Emil182. Kaufmann Mórné özv.
183. Kelemen Márta184. Kendi Antalné özv.
185. Kerber Hermanné186. Kertész Károly
187. Kiss Gyula188. Klein Andor
189. Klein Artúrné190. Klein Dávidné
191. Klein Ernő192. Klein Erzsébet
193. Klein Ignác194. Klein Ignác 1856-1945
195. Kleinkopf Dezső196. Kleinkopf Dezső
197. Kling Sámuel198. Knöpflmacher Izidor
199. Kohn Lajosné200. Kohn Manóné
201. Kohut Gyuláné202. Kollár Dávidné
203. Kornfein Miklós204. Kovács …. 1876-1945 siratja özvegye és lánya
205. Kovács Rafael206. Kozma Ilona
207. Kozma Sándor208. Köves István
209. Krausz Adolf210. Krausz Gyuláné
211. Krausz Karolin212. Krausz Tibor
213. Krausz Zsigmondné214. Kuttn Gáborné
215. Lacika és Gyurika216. Láng Ágostonné
217. Langer Bernátné özv.218. Lebovits Márkusné
219. Lebovits Menyhért220. Ledner ármin
221. Lemfer Imre222. Lévai Ignác
223. Lichtschein Lajos224. Löbovits Jakabné
225. Löwenfeld Gyuláné226. Löwinger Samuné özv.
227. Löwy Adolf228. Lukács Benő
229. Lustig György230. Lusztig Ignác
231. Mandel Ignácné232. Márkus Frida és Gertud
233. Márkus Izraelné szl Hertz Berta özv.234. Márkus Józsefné
235. Márkus Józsefné236. Márkus Vilmos
237. Mayersberg Zsigmond238. Medgyesi Ferenc
239. Mezei Jakab240. Mezei Jakabné
241. Millet Ottóné242. Mitleider Ármin
243. Molnár Ella244. Moskovits Izsó
245. Moskovits Vilmos246. Müller Zsigmondné
247. Nagy Árminné248. Nandler Gyuláné
249. Nanikánk250. Neider Mórné
251. Neubauer Ármin252. Neubauer György
253. Novák Izsóné254. Oppmann Farkasné
255. Pálmai Józsefné256. Paszternák Sándor
257. Pilis Ági258. Pintér Zsigmondné
259. Polacsek Hugó260. Pollák Simon
261. Pollák Simon262. Preszler Dezső
263. Réh Janka264. Rehberger M. Miklós
265. Rigótz Mór266. Ritter Gyuláné
267. Rosenberg Emilné268. Rosenfeld Samu
269. Rosenthal Lajos270. Rostás Elemér dr.
271. Róth Imre272. Róth Jakabné
273. Róth Sándorné274. Róth Sándorné
275. Ruben Ábrahám276. Rubinstein Simon
277. Salamom Izsó278. Salamon Frigyesné
279. Sándor Arnold280. Sándor Kálmán
281. Sarkadi Adolf282. Schenk Károly
283. Schlesinger Gyula284. Schlseinger János
285. Schneider Arnold286. Schontal Józsefné
287. Schön Árminné288. Schönfeld Adolf
289. Schvartz Mór290. Schwartz Endréné
291. Schwartz Ferenc292. Schwartz Henrik és Henrikné
293. Schwartz Józsefné294. Schwartz Mártonné
295. Schwartz Mórné296. Schwartz Szeréna
297. Schwarz Ignác298. Schwarz Mórné
299. Schwimmer István300. Sebestyén Lajosné dr.
301. Siklósi Albertné dr.302. Singer Károly és Andor
303. Singer Viktorné304. Sommer Dezső
305. Somogyi Árminné özv.306. Somogyi Sándor
307. Spiro308. Spitz bertalanné özv.
309. Spitz Gyuláné310. Spitzer Berta
311. Stark Ignác312. Stein Antalné özv.
313. Steinberger Adolf314. Steiner Adolfné
315. Steiner József (Gyula)316. Steiner Lajosné dr
317. Steiner Lipót318. Steiner Lipót
319. Steinmetz Adolf320. Steinmetz Adolfné
321. Steinmetz Ödön322. Stern Gusztávné
323. Stern Mihályné324. Strasser Béláné
325. Strausz Izidorné326. Strausz Lajos
327. Strausz Menyhértné dr.328. Strausz Vilmos dr
329. Szamek Izidorné330. Szécsy Hugó
331. Szendrő Sándor332. Szenes Károly
333. Szerénke334. Szigeti Sámuelné dr
335. Szilágyi Éva Mária336. Szűcs Miksa
337. Taubner Jakab338. Tirk Ignácné
339. Török László340. Uchtmann Miksa
341. Ungár Árminné342. Ungár Benő
343. Ungár Bernát344. Ungár Jenőné
345. Ungár Vilmosné346. Vajda Béla és Béláné és fia
347. Vas Sándorné348. Vértes Dávid
349. Vértes Zoltán350. Wachtenheim Nátán
351. Waldmann Dénes352. Wallentin Béla
353. Weil Lipótné özv.354. Weisz Ármin
355. Weisz Bernát356. Weisz Bernátné
357. Weisz Gézáné358. Weisz Ignácné
359. Weisz Jakabné360. Weisz József
361. Weisz Józsefné (fémtábla)362. Weisz Józsefné özv.
363. Weisz Lajos364. Weisz Lajos
365. Weisz Márton366. Weisz Mihályné özv.
367. Weisz Mór368. Weisz Mórné özv.
369. Weisz Pálné370. Weisz Salamon és neje Róth Sarolta
371. Welter Józsefné372. Wessely Zsigmond
373. Wimmer Nándor374. Wolf József
375. Wolfner Ignác376. Zipser RudolfTöredékesek:

1. ...imádott férj...2. ...Árminné
3. ...r Lina4. ...bf Macher...
5. ...ger Boldizsár6. ...lár Pál
Impresszum | Kapcsolat